Home

DOO PROALP.ME Visinski radovi

Proalp.me - uvek na vrhu

DOO “ProAlp.me” – firma koja već dugo vremena uspešno izvodi široki spektar visinskih radova i radova na teško dostupnim mestima uz korišćenje tehnike industrijskog alpinizma. Naše višegodišnje međunarodno iskustvo u radu na objektima  različitog stepena složenosti omogućava da se izvrši adekvatna procena potencijalnih rizika i da se stručno isplanira izvođenje radova, što značajno smanjuje troškove i rokove izvođenja radova uz očuvanje potrebnog kvaliteta.

Tehnologije izvođenja radova koje primenjuje naša kompanija omogućavaju da se sve poteškoće, koje neizbežno prate građevinske radove, svedu na minimum. To potvrđuje veliki broj uspešno izvedenih objekata na teritoriji Crne Gore i Ruske Federacije, preporuke naših investitora i stalnih partnera.

Play Video

Industrijski alpinizam – to je specijalna tehnika izvođenja radova u prostoru bez oslonca, uz korišćenje pristupa preko užadi, alpinističkih metoda pomeranja i sigurnosnih pojaseva.  
Тehnika industrijskog alpinizma omogućava da se izvode radovi na visini i na mestima sa ograničenim pristupom, bez korišćenja građevinske skele, platformi, dizalica ili drugih  uređaja u vidu platformi. Uslugama industrijskog alpinizma se pribegava tamo gde uređaji u vidu platformi nisu svrsishodni iz ekonomskih razloga ili zbog poteškoća tehničke prirode.

Oblast primene industrijskog alpinizma je veoma široka – alpinisti se koriste za vršenje građevinskih, montažnih, remontnih radova, održavanje, i drugih radova, koji se odnose na fasade objekata, opremu, unutrašnju i spoljašnju konstrukciju građevinskih i industrijskih objekata.

DOO PROALP.ME Vrste radova

Proalp.me - uvek na vrhu

Mi izvodimo kompletne radove na kozmetičkom i kapitalnom remontu fasada objekata različite namene

 • Čišćenje površine fasada vodom pod pritiskom, ova operacija je neophodna radi otprašivanja i čišćenja površine fasada od mineralnih naslaga i organskih tvorevina. Mi vršimo  čišćenje fasada mlazom vode, kao prve faze remontnih radova, voda pod pritiskom dobro uklanja odlepljene od podloge delove završnog sloja fasada  i sve postojeće defekte čini očiglednim.
 • Radovi na popravci. Tu spadaju pripremni radovi koji prethode bojenju – malterisanje, sanacija naprslina, gletovanje, obnavljanje dekorativnog maltera.
 • Molerski radovi – nanošenje osnovnog sloja i bojenje površine fasada (minimum 2 sloja). Kod molerskih radova mi koristimo visokokvalitetne materijale različitih proizvođača i opremu za bojenje metodom vakuumskog raspršivanja kompanije „Graco”, što omogućava da se bitno ubrza izvođenje radova i poboljša kvalitet farbe, naročito prilikom rada na fasadama sa dekorativnim malterom koji ima teksturu.
 • Termoizolacija fasada tehnologijom mokre fasade, penopolistirolom uz kasniju dekorativnu završnu obradu.
 • Montaža i remont ventilisanih fasada.

Visinsko čišćenje

 • Primarno pranje spoljašnjeg stakla na fasadi objekata različite namene (primarnim se smatra pranje površina koje se ne peru redovno i koje su prilično zaprljane usled višegodišnjih atmosferskih naslaga)
 • Sekundarno pranje spoljašnjeg stakla na fasadama objekata različite namene od atmosferskih taloženja (sekundarnim se smatra pranje površina koje se čiste redovno, ne ređe od jednom godišnje)
 • Pranje spoljašnjeg stakla na fasadama objekata posle građevinskih radova i remonta (smatra se najsloženijom i najskupoljom vrstom pranja stakla, pošto često zahteva više vremena i primenu posebnih hemijskih sredstava i alata)
 • Čišćenje mlazom vode (pranje vodom pod pritiskom) fasada sa različitim vrstama završne obrade (kamen, dekorativni malteri, glatke malterisane fasade i druge vrste završne obrade.

Mi izvodimo sve radove na montaži i demontaži različitih konstrukcija na visini  

 • spoljašnje reklame
 • zaštita od ptica
 • spoljašnje jedinice klima uređaja  
 • dekorativne maske za spoljašnje jedinice klima uređaja
 • termoizolaciono staklo
 • konstrukcije zastakljene fasade
 • sistem za odvođenje vode
 • dekorativno osvetljenje fasade
 • alarmi i sistem video nadzora
 • sistemi ventilacije dimnjaka
 • metalne konstrukcije

Krovopokrivački radovi

 • Izvodimo radove na sanaciji postojećih krovnih pokrivača različitih tipova, na mestima gde nije moguće ili je veoma otežano izvesti remontne radove na drugi način.

Izvodimo radove na hidroizolaciji

 • konstrukcija staklenih pregrada na fasadi

 • krovnih venaca i solbanka

 • dekorativnih fasadnih elemenata (dekorativni elementi, parapeti, profilisani okviri oko prozora, francuskih balkona i t.d. )

 • Montažnih otvora na fasadama posle montaže različite opreme (klima uređaji , čelične konstrukcije, rekuperatori i t.d.)

Dizanje i premeštanje tereta (radovi na utovaru-istovaru)

Stručnjaci naše firme stekli su bogato iskustvo u dizanju i premeštanju tereta različite namene na visinu i na mesta   sa ograničenim pristupom, tamo, gde zbog različitih razloga nije moguće ili je veoma otežano korišćenje specijalnih mašina. Mi s ponosom možemo reći da smo u mogućnosti da rešimo najteže zadatke u toj oblasti, kao što  su :

 • Podizanje kabastog nameštaja u stanove  (radne površine, pločice velikih dimenzija, kauči, ormani i ostalo).
 • Podizanje i postavljanje zvona na zvonike (maksimalna težina zvona koju smo podigli je 5000kg, maksimalna težina kompleta zvona koja smo postavili je 15000 kg.)
 • Podizanje i postavljanje termoizolacionog stakla različitih dimenzija, podizali smo i postavljali sferna termoizolacina stakla velikih dimenzija).
 • Podizanje i montaža dekorativnih fasadnih elemenata i metalne konstrukcije.
 • Podizanje i postavljanje opreme za klimatizaciju, solarnih panela i ostale opreme.

Arborikultura  - kompleks mera, usmeren na lečenje drveća, uklanjanje delova drveća koja su oštećena zbog bolesti ili iz drugih razloga. Arborikultura se zasniva na podizanju arboriste na drvo uz pomoć alpinističke opreme. Takav pristup omogućava arboristi da izvede svoje radove na visokom drveću i na tim mestima, gde nema mogućnosti da se sprovede procedura lečenja drveća uz pomoć merdevina, dizalice ili drugih naprava.

Arborikultura se smatra najopasnijim poslom u sferi industrijskog alapinizma. Opasnost se, s tačke gledišta naručioca, sastoji u tome što ni jedna grana, stablo ili drvo ne smeju pasti i pričiniti štetu. Arboristi preti mnogo opasnosti. Kao prvo, postoji rizik da se prekine sigurnosni pojas, zato naši radnici koriste specijalnu opremu sa unutrašnjom sajlom. Kao drugo, ako se nema dovoljno veštine u radu sa motornom testerom, baza odsečene grane može da odskoči ka alpinisti. Kao treće, nedostatak iskustva u uklanjanju drveća može dovesti do toga, da grana odsečena testerom bude suviše teška, što može da dovede do nesreće: u trenutku vešanja suvog komada, da osnovno stablo suvog drveta ne izdrži i slomi se pod arboristom Zato je stručnjak ne onaj ko ima motornu testeru i ko je spreman da dođe na prvi zahtev, već onaj ko se razume u različite vrste drveća, zna osobenosti pojedinih vrsta drveća, ima solidno iskustvo u nezi drveća i zato sistematičnije pristupa svom radu.

Vrste radova koje mi bezbedno izvodimo u toj oblasti:

 • Uklanjanje suvih i opasnih grana
 • Formiranje krošnje drveta (formiranje lepog izgleda na krošnjama drveća)
 • Sprovođenje procedure lečenja drveća (obrada mesta sečenja testerom, zatvaranje šupljine na stablu drveta)
 • Sprovođenje kompleksa mera na učvršćivanju drveća uz pomoć elastičnih pojaseva, sajli, zavrtnjeva.
 • Uklanjanje drveća na nepristupačnim mestima od dalekovoda, građevina.
 • Sprovođenje drugih aktivnosti usmerenih na lečenje i spasavanje drveća

Antikorozivni tretman industrijskih objekta uz pomoć industrijskog alpinizma

Korozija je glavni neprijatelj svih industrijskih objekata i zgrada, zato svi oni zahtevaju antikorozivni tretman. Od korozije stradaju fabrike, magacini, dimnjaci fabrika, proizvodni pogoni, servisne stanice, garaže i metalne konstrukcije. – cevovodi, dalekovodi, stubovi, inženjerski i tehnički objekti i ostalo.
Korozija je prirodni hemijski proces, izazvan kontaktom materijala sa okolnom sredinom.
Uprkos rasprostranjenom mišljenju od korozije stradaju ne samo metalne konstrukicije, već i objekti od betona i drugih nemetala, iako svaki materijal          ima svoj nivo otpornosti na uticaje i faktore koji prouzrokuju koroziju.
Zbog toga su industrijskim i tehničkim objektima potrebne mere za sprečavanje procesa korozije ili za njihovo usporavanje. Efikasnu borbu sa korozijom kako metala tako i nemetala, pomaže  antikorozivna zaštita, čijom primenom se značajno povećava period eksploatacije industrijskih objekata, smanjuju troškovi remonta i povećava njihova bezbednost. To se naročito odnosi na metalne konstrukcije.
Blagovremeno preduzete mere antikorozivne zaštite u vidu uklanjanja rđe, pocrnelih mesta, buđi, mahovine i gljivica, omogućavaju da se odgodi generalni remont bukvalno za 10 godina – potrebno je samo taj zadatak poveriti profesionalcima koji će pravilno odabrati potrebnu tehnologiju i odgovarajuće materijale!

U saradnji sa partnerima iz Rusije, stručnjaci naše kompanije izvršili su kapitalni remont rashladnog tornja na termoelektrani u gradu Ivanovo, Ruska Federacija. U procesu izvođenja radova, izveli smo sledeće operacije:

 • Montaža privremenih ankernih tački za pozicioniranje na površini sa negativnim uglom unutar tornja,

 • Čišćenje unutrašnje i spoljne površine rashladnog tornja vodenim mlazom

 • Torketiranje betona (Torketiranje betona je način nanošenja mlaznog betona na površinu pod pritiskom pomoću specijalnih fleksibilnih cevi. Ta metoda poboljšava adheziju čestica smeše, sabija je, popunjava šupljine, uključujući ulegnuća i naprsline)

 • Nanošenje prajmera i bojenje u 2 sloja spoljašnje površine rashladnog tornja metodom vakuumskog raspršivanja

 • Hidroizolacija unutrašnje površine rashladnog toranja materijalom na bazi bitumena i polimera, metodom vakuumskog raspršivanja

Projektovanje i montaža fiksnih ankernih linija

Ankerna linija, to je komponenta sistema obezbeđenja bezbednosti na visini, koja obuhvata sintetičko uže koje se pričvršćuje na oslonac, čeličnu sajlu ili čvrstu metalnu konstrukciju, za koju se mogu  prikačiti druge komponente spojno-amortizacionog podsistema za obezbeđenje bezbednog premeštanja radnika prilikom izvođenja visinskih radova.

Zajedno sa našim partnerima mi izrađujemo i montiramo sisteme zaštite od pada sa visine na industrijskim i civilnim objektima.

Radovi na vršenju ekspertize industrijske bezbednsoti zgrada i objekata direktno su povezani sa pregledom građevinskih konstrukcija na licu mesta. Stručnjacima koji vrše pregled često je pristup otežan, zbog toga što se konstrukcije nalaze na velikoj visini od nivoa terena , što otežava uzimanje uzoraka sa građevinskih konstrukcija, sačinjavanje spiska defekata i ispitivanja neinvazivnim metodama kontrole

Korišćenje metoda industrijskog alpinizma prilikom ispitivanja objekta i zgrada najefikasnije je kod izvođenja radova na objektima složene konstrukcije, sa otežanim  pristupom elementima koji se pregledaju, kada primena skele  i korpe nije ekonomski isplativa ili je tehnički neizvodljiva.

Metode industrijskog alpinizma  dobile su široku primenu u izvođenju sledećih vrsta visinskih radova:

 • pregled unutrašnjosti industrijskih dimnjaka, silosa, objekata silosnog tipa sa zatvorenim prostorom;
 • radovi na ispitivanju konstrukcija krovnog pokrivača visokih industrijskih zgrada i objekata;
 • ispitivanje metalnih konstrukcija visokih objekata (nosača cevovoda, rashladnih tornjeva, jarbola i telekomunikacionih antena, i sličnih konstrukcija).
 • ispitivanje stanja krova, ako je takvo ispitivanje nemoguće ili nije bezbedno izvesti na drugi način
 • dijagnostika opreme, smeštene na mestima gde je ograničen pristup (klima uređaji, čileri, solarni kolektori, reklamni natpisi i dr.)

DOO PROALP.ME Recenzije kupaca

Proalp.me - uvek na vrhu

DOO PROALP.ME KAKO DO NAS

Proalp.me - uvek na vrhu